گفتگوی شادیار عمرانی – بهرنگ زندی از رادیو کوچه با محمد رضا شالگونی

◄ چشم سوم – انقلاب ما، انقلاب آن‌ها
«شالگونی: استقلال ایران مدیون انقلاب اکتبر است»
گفتگووی شادیار عمرانی – بهرنگ زندی از رادیو کوچه با محمد رضا شالگونی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی دوشنبه دوازدهم ابانماه 1393 برابر با سوم نوامبر 2014 میلادی.

◄ اعلام پایان کار رادیو راه کارگر
◄ فایل صوتی برنامه تلویزیون ماهواره ای راه کارگر در روزجمعه نهم ابانماه برابر با سی و یکم اکتبر
◄ مطلبی به قلم محمد رضا شالگونی با عنوان » سازماندهندگان علنی اسید پاشی های زنجیره ای در «مجلس» نشسته اند»
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی شنبه دهم ابانماه 1393 برابر با یکم نوامبر 2014 میلادی.

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در حمایت از»مارش جهانی علیه داعش ، برای کوبانی و برای انسانیت»
◄ مطلبی به قلم محمد رضا شالگونی با عنوان » سازماندهندگان علنی اسید پاشی های زنجیره ای در «مجلس» نشسته اند»
◄ قسمتهائی ازگفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی پیرامون پیروزی احزاب سکولار در تونس و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی
◄ گزیده هائی از برنامه های روزهای گذشته رادیو
گوش کنید
دانلود

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی !

◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی پیرامون پیروزی احزاب سکولار در تونس و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی جمعه نهم ابانماه 1393 برابر با سی ویکم اکتبر 2014 میلادی.

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در حمایت از»مارش جهانی علیه داعش ، برای کوبانی و برای انسانیت»
◄ مطلبی به قلم محمد رضا شالگونی با عنوان » سازماندهندگان علنی اسید پاشی های زنجیره ای در «مجلس» نشسته اند»
◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی پیرامون پیروزی احزاب سکولار در تونس و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی
◄ گزیده هائی از برنامه های روزهای گذشته رادیو
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه هشتم ابانماه 1393 برابر با سی ام اکتبر 2014 میلادی.

◄ قسمتهائی ازپاسخ دکتر حسن ازاد در سیمینار انجمن پژوهش جنبشهای اجتماعی ایران در باره نظریه ارزش مارکس
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی چهارشنبه هفتم ابانماه 1393 برابر با بیست ونهم اکتبر 2014 میلادی.

◄ گفتگوی هفته گذشته رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان پیرامون اسید پاشی های زنجیره ای و سیر تحولات سیاسی ایران و خاورمیانه و بویژه حوادث عراق و سوریه
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی سه شنبه ششم ابانماه 1393 برابر با بیست وهشتم اکتبر 2014 میلادی.

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در محکومیت اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری
◄ قسمتهائی از فایل صوتی برنامه تلویزیون ماهواره ای راه کارگر در روز جمعه دوم ابانماه برابر با بیست و چهارم اکتبر
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی دوشنبه پنجم ابانماه 1393 برابر با بیست وهفتم اکتبر 2014 میلادی.

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در محکومیت اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری
◄ قسمتهائی از فایل صوتی برنامه تلویزیون ماهواره ای راه کارگر در روز جمعه دوم ابانماه برابر با بیست و چهارم اکتبر
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر یکشنبه چهارم آبان 1393 برابربا 26 اکتبر 2014

◄ مجدد مصاحبه روز جمعه گذشته رادیو سپهر با محمدرضا شالگونی از فعالین سازمان ما
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی شنبه سوم ابانماه 1393 برابر با بیست وپنجم اکتبر 2014 میلادی.

◄ دو مطلب به قلم ارژنگ بامشاد با عنوانهای » اسید پاشی های زنجیره ای ، تاکتیک حاکمیت برای وحشت افرینی»و» تیر اسید پاشان t به سنگ خورد
◄ صدای همراهان در صدای ما گزیده هائی از رادیو نداپیرامون اسید پاشی های زنجیره ای و همچنین حمایت های مردمی در ایران از کوبانی
گوش کنید
دانلود

گفتگوی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی !

◄ گفتگوی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان پیرامون سیرتحولات ایران ، خاورمیانه و بویژه سوریه و عراق.
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی جمعه دوم ابانماه 1393 برابر با بیست وچهارم اکتبر 2014 میلادی.

◄ دو مطلب به قلم ارژنگ بامشاد با عنوانهای » اسید پاشی های زنجیره ای ، تاکتیک حاکمیت برای وحشت افرینی»و» تیر اسید پاشان >>اقا<< به سنگ خورد "
◄ صدای همراهان در صدای ما گزیده هائی از رادیو نداپیرامون اسید پاشی های زنجیره ای و همچنین حمایت های مردمی در ایران از کوبانی
◄ گفتگوی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان پیرامون سیرتحولات ایران ، خاورمیانه و بویژه سوریه و عراق.
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه یکم ابانماه 1393 برابر با بیست وسوم اکتبر 2014 میلادی.

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در محکومیت اسید پاشی های زنجیره ای
◄ مطلبی به قلم ارژنگ بامشاد با عنوان » اسید پاشی های زنجیره ای ، تاکتیک حاکمیت برای وحشت افرینی»
◄ معمای آمارهای تازه اشتغال در اقتصاد بحران زده ایران
◄ تعیین نرخ بهره وری بعنوان شاخص دستمزد نسبی بهره کشی بی حد و مرز و بدون حداقل دستمزد
◄ اهمیت پیوند اعتراضات زیست محیطی با سایر جنبشهای اجتماعی /طبقاتی
گوش کنید
دانلود

صدای همراهان در صدای ما !

◄ صدای همراهان در صدای ما: گزیده هائی از رادیو نداپیرامون اسید پاشی های زنجیزه ای و همچنین حمایت های مردمی در ایران از کوبانی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی چهارشنبه سی ام مهرماه 1393 برابر با بیست ودوم اکتبر 2014 میلادی.

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در محکومیت اسید پاشی های زنجیره ای
◄ مطلبی به قلم ارژنگ بامشاد با عنوان » اسید پاشی های زنجیره ای ، تاکتیک حاکمیت برای وحشت افرینی»
◄ صدای همراهان در صدای ما: گزیده هائی از رادیو نداپیرامون اسید پاشی های زنجیزه ای و همچنین حمایت های مردمی در ایران از کوبانی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی سه شنبه بیست ونهم مهرماه 1393 برابر با بیست ویکم اکتبر 2014 میلادی.

◄ فایل صوتی برنامه تلویزیون ماهواره ای راه کارگر در روز جمعه 25 مهر برابر با 17 اکتبر
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی دوشنبه بیست وهشتم مهرماه 1393 برابر با بیستم اکتبر 2014 میلادی.

◄ بررسی رضا سپید رودی در باره امارهای جدید اشتغال
◄ گفتگوی امیر جواهری با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان در باره مقاومت زنان و مردان کوبانی و وظایف نیروهای چپ ومترقی در قبال مقاومت کوبانی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر یکشنبه بیست و هفتم مهرماه 1393 برابر با نوزدهم اکتبر 2014

◄ گفتگوی امیر جواهری با محمد رضا شالگونی ا در باره مقاومت زنان و مردان کوبانی و وظایف نیروهای چپ ومترقی در قبال مقاومت آنان
◄ دو مصوبه جدید مجلس گام جدیدی برای تهاجم بیشتر به زنان گفتاری از نگار محسنی
◄ نگاهی به سیاست های رژیم اسلامی در مقابله با جنبش زیست محیطی و وظایف پیش روی فعالین این جنبش
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی شنبه بیست وششم مهرماه 1393 برابر با هیجدهم اکتبر 2014 میلادی.

◄ میز گرد نصرالله قاضی با شرکت سه تن از فعالین سازمان شامل رفقا روبن مارکاریان،ارژنگ بامشاد و نادر فولادی در باره تاثیر مقاومت کوبانی در جنبش کرد در منطقه ، جنبش چپ ایران و همچنین ابعاد بین المللی این قضیه
گوش کنید
دانلود

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: