بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ یکشنبه 20 مرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشت کارگری هفته از مریم محسنی با عنوان جایگاه کارگران در برنامه حسن روحانی
◄ مطلبی از جعفرابراهیمی با عنوان آموزش عمومی در محاق را از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر
◄ گفتگوی جلال نادری با رضا سپید رودی پیرامون کابینه و برنامه حسن روحانی
◄ نوشته ای از فریبرز مسعودی برگرفته از سایت مهرگان با عنوان جنبش طبقاتی و جنبش اجتماعی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، شنبه 19 مردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته، برنامه ای از ارژنگ بامشاد!
◄ گفتگوی امیر جواهری با مجید تمجیدی کارشناس مسائل کارگری ، پیرامون دولت حسن روحانی و گزینش علی ربیعی – اعتراض پیگیر کارگران فولاد زاگرس- اعتراض کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه و اعتراض کارگران کیان تایر
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ جمعه 18 مردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته، برنامه ای از ارژنگ بامشاد!
◄ مجله کارگری رادیو، شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری و گفتگو با فعالین کارگری!
◄ شرح حال کوتاهی در مورد زندگی و مرگ شیرکو بی کس، شاعر نامدار کرد و در ادامه ان اشعاری از این شاعر با صدای احمد شاملو!
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، پنجشنبه 17 مرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشتی از سایت خبری راه کارگر پیرامون طوفان و سیل در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان!
◄ کارگران زحمتکش، حق گرفتنی است / رضا شهابی
◄ گفتگوی امیر جواهری با دکتر احمد سیف استاد دانشگاه در بریتانیا و کارشناس مسائل اقتصادی، پیرامون کارنامه هشت ساله دولت احمدی نژاد!
گوش کنید
دانلود