بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ دوشنبه 21 مردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشتهائی از سایت خبری راه کارگر
◄ گفتگوی امیر جواهری با فعال سیاسی «داریوش شمس» و زندانی سیاسی سابق «علی دروازه غاری «در رابطه با کشتارهای سال 60 و قتل عام خونین تابستان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ چهارشنبه 16 مرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ انقلاب مشروطیت ایران؛ پیکری مجروح / مطلبی از سوسن آرام!
◄ بازخوانی قسمت پایانی نوشته «ملت ایران اری، اما به چه معنا» / محمدرضا شالگونی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، سه شنبه 15 مرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ انقلاب مشروطیت ایران؛ پیکری مجروح / مطلبی از سوسن آرام!
◄ «پیامی روشن» شرح حال کوتاهی از زندگی و مرگ شاعر نامدار کرد شیرکو بی کس به همراه اشعاری از این شاعر با صدای احمد شاملو!
◄ گفتگو با دکتر احمد سیف استاد دانشگاه در بریتانیا و کارشناس مسائل اقتصادی، پیرامون کارنامه هشت ساله دولت احمدی نژاد و تحریمهای دور اخیر در شرائط جابجائی دولت!
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ دوشنبه 14 مرداد 1392

◄ یادداشتی از سایت خبری راه کارگر با عنوان دولت روحانی، نقش هاشمی و خشم ذوب شدگان در ولایت
◄ کارگران زحمتکش، حق گرفتنی است/ رضا شهابی
◄ گفتگوی امیر جواهری با سودابه اردوان، زندانی سیاسی سابق ،نویسنده کتاب یاد نگارهای زندان و هنرمند پیرامون سالهای وحشت در زندان و کتابش
◄ شما میگوئید:همه با هم زیر پرچم روحانی / مریم محسنی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، یکشنبه 13 مرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشتی از سایت خبری راه کارگر با عنوان «میراثی که ائتلاف حامی احمدی نژاد برجای گذاشت»
◄ گفتار کارگری / امیر جواهری

گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، شنبه 12 مردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشتی از سایت خبری راه کارگر در باره غرق شدن تعدادی از مردم در آبهای سد کارون غرق
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ دومین گفتگوی امیر جواهری با راهپیمایان معترض به سیاستهای پناهنده پذیری در سوئد در مسیر راهپیمائی اعتراضی مالمو به استهکلم
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو کارگر، جمعه یازدهم مرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته / ارژنگ بامشاد
◄ گفتار کارگری / امیر جواهری
◄ دموکراسیهای رصد کارانه / فریبرز رئیس دانا
◄ خشونت جنسی در مصر: افسانه ها و واقعیت ها / مریم کیرولوس (برگردان نیکزاد زنگنه)
گوش کنید
دانلود