مجله کارگری رادیو راه کارگر؛ جمعه هشتم شهریور 1392

◄ مجله کارگری رادیو، شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری و گفتگو با فعالین کارگری!
گوش کنید
دانلود

مجله کارگری هفتگی رادیو راه کارگر؛ جمعه 18 مردادماه 1392

◄ اخبار و رویدادهای کارگری در هفته ای که گذشت!
◄ یادداشت کارگری:جایگاه کارگران در برنامه حسن روحانی / مریم محسنی
◄ گفتگوی امیر جواهری با مجید تمجیدی، فعال کارگری!
گوش کنید
دانلود