بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، پنجشنبه 10 شهریور 1390 برابر با اول سپتامبر 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران به مناسبت ده شهریور، سالروز قتل عام زندانیان سیاسی!
◄ دو شعر از عیدی نعمتی با صدای شاعر!
◄ اخبار روز
◄ بازخوانی پنج واقعه از بیشمار وقایع مشابه در تابستان 67
◄ گفتگو با بهزاد جوادیان یکی از سخنگویان حرکت دوم سپتامبر (11 شهریور) در میدان گوستاو ادولف در گوتنبرگ سوئد، پیرامون فراخوان عمومی دربرافروختن 1000 شمع نورانی در حمایت از زندانیان سیاسی و پناهندگان سیاسی و در حمایت از اقدام خانواده های اعدامیان تابستان های خونین و تجمع آنان در خاوران های ایران!
گوش کنید

دانلود

جنبش دادخواهی را در آستانه بیست و سومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی گسترده تر سازیم!

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم! اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مناسبت ده شهریور، سالروز قتل عام زندانیان سیاسی!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، چهارشنبه 9 شهریور 1390 برابر با 31 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران به مناسبت ده شهریور، سالروز قتل عام زندانیان سیاسی!
◄ اخبار روز
◄ گزارش روز: نابودی محیط زیست در جمهوری اسلامی؛ دریاچه اورمیه، راه ها و سراب های نجات از چند نگاه!
◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسایل روستایی ایران، پیرامون بحران بجا مانده از واردات و تاثیر تخریبی آن در منافع ملی کشور و بی چیزی کشاورزان در ایران!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ یکشنبه 6 شهریور 1390 برابر با 28 اوت 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: انحصار در انحصار! (البرز دماوندی)
◄ گفتگو با محمدرضا شالگونی در مورد بحران مالی جهانی! (بخش اوّل سند سیاسی کنگره شانزدهم راه کارگر)
◄ گوشه ها و خاطراتی از مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی و داغدار!
◄ یادداشت کارگری هفته با عنوان فاصله بین وعده های نهادهای حکومتی و واقعیت های زندگی و موقعیت مزدبگیران
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ شنبه 5 شهریور 1390 برابر با 27 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان راه کارگر در مورد «دورجدید کشتار مردم کرد در کنار سکوت کشنده رسانه ها و نهادهای بین المللی»!
◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: صدورفرمان خاکسپاری انقلاب لیبی؛ «تفنگ ها را از خیابان هاجمع کنیم نظم را دوباره به جامعه بازگردانیم! (یوسف لنگرودی)
◄ گوشه ها و خاطراتی از مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی و داغدار!
◄ گزارشی از راهپیمایی زنان روستایی برزیل در اعتراض به خشونت های خانگی و خواست برقراری عدالت اجتماعی! (ترجمه آزاده ارفع)
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته! (تکرار)
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ پنج شنبه سوم شهریور 1390 برابر با 25 اوت 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: در برابر مرگ دریاچه ارومیه خاموش نباشیم! (رضا سپیدرودی)
◄ گزیده ای از گفتگوی مرسده قائدی با شهاب شکوهی زندانی سیاسی دو نظام و از بازمانده گان قتل عام سال 67
◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسایل روستایی ایران!
گوش کنید

دانلود