بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: یکشنبه 3 فروردین 1390 برابر 3 آپریل 2011

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: مسا ئل جنبش کارگری در آستانه اول ماه مه ! به قلم بهروز نظری
◄ گزیده ای از گفتگوی هفتگی محمد رضا شالگونی با رادیو سپهر ، در باره بررسی نظام اسلامی بمناسبت سی و دومین سال برگزاری رفراندوم در سال 58 و جایگاه انتخابات در رژیم اسلامی
گوش کنید

دانلود

و بار دیگر غریو مرگ بر دیکتاتور در دانشگاه ها