سلسله برنامه هاي دکتر جواد قدسي در مورد بهداشت و درمان در تلویزیون آسوسات!

 

◄ موضوع این برنامه: ادامه بحث مربوط به بیماریهای مغز و عروق و تاکید بر استفاده از تازه ترین تحقیقات و بیمه های اجتماعی رایگان!

گوش کنید


دانلود

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمدرضا شالگونی جمعه یازدهم فروردین ماه 1391

◄ سی و سه سال پس از برگزاری رفراندوم دوازده فروردین توسط رژیم اسلامی!
◄ ناهمخوانی حق فراخوان و رفراندوم با خلافت دستگاه ولایت!
◄ تنش بین جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان در منطقه!
گوش کنید

دانلود

بحران سرمایه داری و نقش اتحادیه های کارگری در مبارزه با تهاجمات اخیر سرمایه داری!

◄ گفتگوی رادیو راه کارگر با ستار رحمانی در رابطه با اعتصابات اخیر در اروپا، بویژه اعتصاب معلمان در انگلیس
گوش کنید

دانلود

در آستانه سال نو با کودکان کار!

◄ ناصر غفرانی فر (معلّم مدرسه موشها) در استانه سال جدید از کودکان کار و خیابان می گوید

 

 
گوش کنید

دانلود

سینما در ایران، نقش زنان سینماگر و انحلال خانه سینما!

گفتگوی آتوسا بهبودی با نیلوفر بیضایی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر
گوش کنید

دانلود

مجله رادیوئی بین المللی!

◄ گفتگو با احمد اسکندری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی، پیرامون سفر محمود عباس به سازمان ملل وچگونگی قبول فلسطین به عنوان یک دولت مستقل وهمچنین اینده حرکات مردم سوریه علیه دیکتاتوری اسد!
گوش کنید

دانلود

گفتگوی تلویزیون آسوسات با محمدرضا شالگونی!

◄ ادامه اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر!
◄ نطق خامنه ای در مورد منع ادامه هیاهو پیرامون اختلاس بزرگ بانکی!
گوش کنید

دانلود