افشای شبکه مافیای چای!

◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسائل کشاورزی!

 

 

 

 
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ دوشنبه 11 مهرماه 1390 برابر با سوم اکتبر 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی: در سرزمینی که عشق هم سیاسی است! به یاد نهال و بهنام که به عشق معنا دادند!
◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی!
◄ مجله رادیوئی زنان!
گوش کنید

دانلود

بحران بجا مانده از واردات و تاثیر تخریبی آن در منافع ملی کشور و بی چیزی کشاورزان در ایران!

گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسایل روستایی ایران!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، چهارشنبه 9 شهریور 1390 برابر با 31 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران به مناسبت ده شهریور، سالروز قتل عام زندانیان سیاسی!
◄ اخبار روز
◄ گزارش روز: نابودی محیط زیست در جمهوری اسلامی؛ دریاچه اورمیه، راه ها و سراب های نجات از چند نگاه!
◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسایل روستایی ایران، پیرامون بحران بجا مانده از واردات و تاثیر تخریبی آن در منافع ملی کشور و بی چیزی کشاورزان در ایران!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، سه شنبه 8 شهریور 1390 برابر با 30 اوت 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: چه کسانی مسئول خشکیدن دریاچه ارومیه هستند؟ (ارژنگ بامشاد)
◄ سال شصت تنها یک سال تقویمی نبود! (منیره برادران)
◄ سد سازی و مصائب و مشکلاتی که متوجه کارگران میکند! (گفتگو با رضا عمرانی)
گوش کنید

دانلود

واردات بیرویه در ایران و خسارات گسترده بجا مانده از این امر در زندگی کشاورزان!

◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسایل روستایی ایران!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ پنج شنبه سوم شهریور 1390 برابر با 25 اوت 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: در برابر مرگ دریاچه ارومیه خاموش نباشیم! (رضا سپیدرودی)
◄ گزیده ای از گفتگوی مرسده قائدی با شهاب شکوهی زندانی سیاسی دو نظام و از بازمانده گان قتل عام سال 67
◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسایل روستایی ایران!
گوش کنید

دانلود

واردات بی رویه درایران و عواقب ناشی از آن بر زندگی کشاورزان!

◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسایل روستایی ایران!


گوش کنید

دانلود