بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، چهارشنبه 9 شهریور 1390 برابر با 31 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران به مناسبت ده شهریور، سالروز قتل عام زندانیان سیاسی!
◄ اخبار روز
◄ گزارش روز: نابودی محیط زیست در جمهوری اسلامی؛ دریاچه اورمیه، راه ها و سراب های نجات از چند نگاه!
◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسایل روستایی ایران، پیرامون بحران بجا مانده از واردات و تاثیر تخریبی آن در منافع ملی کشور و بی چیزی کشاورزان در ایران!
گوش کنید

دانلود

در دفاع از مبارزه برای حفظ محیط زیست، از اقدامات مردمی برای نجات دریاچه ارومیه حمایت می کنیم!

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در حمایت از مبارزه برای حفظ محیط زیست!
گوش کنید

دانلود

مجله رادیوئی کارگری!

◄ گفتگو با رضا عمرانی کارگراخراجی فولاد اهواز در رابطه با سدّ مسجد سلیمان و سدّ ایذه، تخریب رود کارون و جلوگیری از چگونگی تخریب محیط زیست!
◄ اخبار کارگری!
◄ گفتگو با امیر جواهری در رابطه با تجمعات اخیر معلمان در برابر مجلس اسلامی و خواست ها و مطالبات کارگران و دشواری های آنان!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ جمعه 4 شهریور 1390 برابر با 26 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان راه کارگر در حمایت از اقدامات مردمی برای نجات دریاچه ارومیه!
◄ بیانیه بیش از 700 نفر از شهروندان اهل میانه در دفاع از حق حیات دریاچه ارومیه!
◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: ورزش زنان، قربانی سیاست های جمهوری اسلامی! (سیما ریاحی)
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته! (ارژنگ بامشاد)
◄ مجله رادیوئی کارگری!
گوش کنید

دانلود