گفتگوی شادیار عمرانی – بهرنگ زندی از رادیو کوچه با محمد رضا شالگونی

◄ چشم سوم – انقلاب ما، انقلاب آن‌ها
«شالگونی: استقلال ایران مدیون انقلاب اکتبر است»
گفتگووی شادیار عمرانی – بهرنگ زندی از رادیو کوچه با محمد رضا شالگونی
گوش کنید
دانلود

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمدرضا شالگونی جمعه یازدهم فروردین ماه 1391

◄ سی و سه سال پس از برگزاری رفراندوم دوازده فروردین توسط رژیم اسلامی!
◄ ناهمخوانی حق فراخوان و رفراندوم با خلافت دستگاه ولایت!
◄ تنش بین جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان در منطقه!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ پنجشنبه 14 مهرماه 1390 برابر با 6 اکتبر 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی: انقلاب علیه دیکتاتوری های غیر وابسته! محمدرضا شالگونی
◄ مجله رادیوئی بین المللی!
گوش کنید

دانلود

گفتگوی تلویزیون آسوسات با محمدرضا شالگونی!

◄ ادامه اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر!
◄ نطق خامنه ای در مورد منع ادامه هیاهو پیرامون اختلاس بزرگ بانکی!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ چهارشنبه 13 مهرماه 1390 برابر با 5 اکتبر 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ گفتگوی تلویزیون آسوسات با محمدرضا شالگونی!
◄ میزگرد سیاسی تلویزیون چشم انداز!
گوش کنید

دانلود