مجله کارگری رادیو شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری و گفتگو با فعالین کارگری

◄ مجله کارگری رادیو شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری و گفتگو با فعالین کارگری
گوش کنید
دانلود

مجله کارگری رادیو راه کارگر؛ جمعه هشتم شهریور 1392

◄ مجله کارگری رادیو، شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری و گفتگو با فعالین کارگری!
گوش کنید
دانلود

مجله کارگری هفتگی رادیو راه کارگر؛ جمعه 18 مردادماه 1392

◄ اخبار و رویدادهای کارگری در هفته ای که گذشت!
◄ یادداشت کارگری:جایگاه کارگران در برنامه حسن روحانی / مریم محسنی
◄ گفتگوی امیر جواهری با مجید تمجیدی، فعال کارگری!
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ جمعه 18 مردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته، برنامه ای از ارژنگ بامشاد!
◄ مجله کارگری رادیو، شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری و گفتگو با فعالین کارگری!
◄ شرح حال کوتاهی در مورد زندگی و مرگ شیرکو بی کس، شاعر نامدار کرد و در ادامه ان اشعاری از این شاعر با صدای احمد شاملو!
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو کارگر، جمعه یازدهم مرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته / ارژنگ بامشاد
◄ گفتار کارگری / امیر جواهری
◄ دموکراسیهای رصد کارانه / فریبرز رئیس دانا
◄ خشونت جنسی در مصر: افسانه ها و واقعیت ها / مریم کیرولوس (برگردان نیکزاد زنگنه)
گوش کنید
دانلود

گفتار کارگری / امیر جواهری

◄ گفتار کارگری / امیر جواهری
گوش کنید
دانلود

مجله کارگری رادیو راه کارگر

◄ اخبار و رویدادهای کارگری در هفته ای که گذشت
◄ یادداشت کارگری: شکاف عمیق در بالا، گسترش فلاکت در پائین و موقعیت جنبش کارگری / رضا سپیدرودی
◄ گفتگو با ستار بهرامی درباره سومین سالگرد یادمان رفیق یدالله خسروشاهی، استیضاح وزیر کار، دستگیری و آزادکردن سعید مرتضوی و مشکلات موجود در زندگی کارگران
گوش کنید
دانلود