بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ دوشنبه 7 شهریور 1390 برابر با 29 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در مورد «دورجدید کشتارمردم کرد درکنارسکوت کشنده رسانه ها ونهاد های بین المللی»!
◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: طرح بیمه‌ بیکاری؛ یک وعده پوچ دیگر! (بهروز نظری)
◄ گوشه ها و خاطراتی از مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی و داغدار!
◄ بحران مالی جهانی! (بخش اول سند سیاسی کنگره سازمان)
گوش کنید

دانلود

بحران مالی جهانی!

◄ گفتگو با محمدرضا شالگونی در مورد بخش اوّل سند سیاسی کنگره شانزدهم راه کارگر!
گوش کنید

دانلود

سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

◄ سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
تمام سند در یک فایل!
گوش کنید

دانلود

سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) قسمت آخر!

◄ سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) قسمت آخر!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، چهارشنبه دوم شهریور 1390 برابر با 24 اوت 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ اطلاعیه مادران پارک لاله در محکومیت کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67
◄ سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) قسمت آخر!
گوش کنید

دانلود

سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) قسمت هفتم!

◄ سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) قسمت هفتم!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی، روزانه رادیو راه کارگر؛ سه شنبه اوّل شهریور 1390 برابر با 23 اوت 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: جبهه پایداری انقلاب اسلامی چرا تشکیل شد! (البرز دماوندی)
◄ خاطراتی از گردهم آئی خانواده های داغدار در گلزار خاوران! (یادمان کشتار سال 67)
◄ سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) قسمت هفتم!
گوش کنید

دانلود

سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) قسمت ششم!

◄ سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) قسمت ششم!
گوش کنید

دانلود