بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ شنبه 5 شهریور 1390 برابر با 27 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان راه کارگر در مورد «دورجدید کشتار مردم کرد در کنار سکوت کشنده رسانه ها و نهادهای بین المللی»!
◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: صدورفرمان خاکسپاری انقلاب لیبی؛ «تفنگ ها را از خیابان هاجمع کنیم نظم را دوباره به جامعه بازگردانیم! (یوسف لنگرودی)
◄ گوشه ها و خاطراتی از مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی و داغدار!
◄ گزارشی از راهپیمایی زنان روستایی برزیل در اعتراض به خشونت های خانگی و خواست برقراری عدالت اجتماعی! (ترجمه آزاده ارفع)
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته! (تکرار)
گوش کنید

دانلود

مجله سیاسی هفته! (ارژنگ بامشاد)

◄ مرور تحلیلی مهم ترین مسائل سیاسی ایران در هفته ای که گذشت!
گوش کنید

دانلود