نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته در هفته ای که گذشت / ارژنگ بامشاد

◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته / ارژنگ بامشاد
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو کارگر، جمعه یازدهم مرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته / ارژنگ بامشاد
◄ گفتار کارگری / امیر جواهری
◄ دموکراسیهای رصد کارانه / فریبرز رئیس دانا
◄ خشونت جنسی در مصر: افسانه ها و واقعیت ها / مریم کیرولوس (برگردان نیکزاد زنگنه)
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی جمعه 13 بهمن ماه 1391 مصادف با اول فوریه 2013 میلادی

◄ پیام هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) به مراسم یادمان رفیق علی اکبر شالگونی
◄ ویژه برنامه ای به یاد رفیق علی اکبر شالگونی
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته
◄ مجله کارگری
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ یکشنبه دهم مهرماه 1390 برابر با دوم اکتبر 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: چاره کارگران وحدت و تشکیلات است! بهروز نظری
◄ مجله رادیوئی زنان!
◄ گزیده ای از مصاحبه تلفنی تلویزیون اسوسات با روبن مارکاریان!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ شنبه نهم مهرماه 1390 برابر اول اکتبر 2011 میلادی

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان پیرامون خودکشی بهنام گنجی و نهال سحابی!
◄ اخبار روز
◄ گفتار رادیوئی: مبارزات کارگران پتروشیمی منطقه اقتصادی ماهشهر، جلوه ای ازهوشیاری، اتحاد وهمبستگی کارگری!
◄ مصاحبه تلفنی تلویزیون اسوسات با روبن مارکاریان درباره چهارمین روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر و تشکیل سومین نشست اتحاد چپ ایرانیان خارج ازکشور در مونترال کانادا!
◄ مرور تحلیلی رویدادهای سیاسی ایران در هفته ای که گذشت! ارژنگ بامشاد
گوش کنید

دانلود

مجله رادیوئی سیاسی!

◄ مرور تحلیلی رویدادهای سیاسی در هفته ای که گذشت! ارژنگ بامشاد
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ جمعه هشتم مهر ماه 1390 برابر با 30 سپتامبر 2011

◄ اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در رابطه باخودکشی بهنام گنجی و نهال سحابی!
◄ اخبار روز
◄ مرور تحلیلی رویدادهای سیاسی ایران در هفته ای که گذشت! ارژنگ بامشاد
◄ مجله رادیوئی کارگری!
◄ گلچینی از برنامه های هفته گذشته!
گوش کنید

دانلود