سلسله برنامه هاي دکتر جواد قدسي در مورد بهداشت و درمان در تلویزیون آسوسات!

 

◄ موضوع این برنامه: ادامه بحث مربوط به بیماریهای مغز و عروق و تاکید بر استفاده از تازه ترین تحقیقات و بیمه های اجتماعی رایگان!

گوش کنید


دانلود

سلسله برنامه های دکتر جواد قدسی در مورد بهداشت و درمان در تلویزیون آسوسات!

برنامه این هفته: بیماری های مغز و عروق؛ عوارض و نشانه های بروز سکته مغزی و راه های کاهش صدمات ناشی از آن!
گوش کنید

دانلود