بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، چهارشنبه 9 شهریور 1390 برابر با 31 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران به مناسبت ده شهریور، سالروز قتل عام زندانیان سیاسی!
◄ اخبار روز
◄ گزارش روز: نابودی محیط زیست در جمهوری اسلامی؛ دریاچه اورمیه، راه ها و سراب های نجات از چند نگاه!
◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسایل روستایی ایران، پیرامون بحران بجا مانده از واردات و تاثیر تخریبی آن در منافع ملی کشور و بی چیزی کشاورزان در ایران!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، سه شنبه 8 شهریور 1390 برابر با 30 اوت 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: چه کسانی مسئول خشکیدن دریاچه ارومیه هستند؟ (ارژنگ بامشاد)
◄ سال شصت تنها یک سال تقویمی نبود! (منیره برادران)
◄ سد سازی و مصائب و مشکلاتی که متوجه کارگران میکند! (گفتگو با رضا عمرانی)
گوش کنید

دانلود