و بار دیگر غریو مرگ بر دیکتاتور در دانشگاه ها

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: سه شنبه 16 آذر1389 برابر 7 دسامبر 2010

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: «و بار دیگر غریو شعار مرگ بر دیکتاتور در دانشگاهها» به قلم رضا سپیدرودی
◄ مجله سیاسی هفته از ارژنگ بامشاد؛ گرامیداشت شکوهمند روز دانشجو توسط دانشجویان
◄ گزارش: بزرگداشت روز دانشجو در سراسر کشور
گوش کنید

دانلود