گفتگو با دکتراحمد سیف استاد دانشگاه، کارشناس مسائل اقتصادی و مسئول وبلاگ نیاک!

◄ نگرانی رفسنجانی در رابطه با اختلاس بزرگ 3 میلیارد دلاری!
◄ عدم بازگشت مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و تهدیدات غلامحسین اژه ای!
◄ کسری بودجه حدود شصت تا صد و پنجاه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه ها ودشواری زندگی مردم!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ سه شنبه 12 مهرماه 1390 برابر با چهارم اکتبر 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی: در سرزمینی که عشق هم سیاسی است! به یاد نهال و بهنام که به عشق معنا دادند!
◄ گفتگو با دکتراحمد سیف استاد دانشگاه، کارشناس مسائل اقتصادی و مسئول وبلاگ نیاک!
◄ مجله اجتماعی!
گوش کنید

دانلود