میزگرد سیاسی تلویزیون چشم انداز!

◄ گفتگوی سیامک قبادی با حسین بهادری، محسن رضوانی و بیژن اسکندری از فعالین اتحاد چپ کارگری در باره اهمیت وضرورت اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ چهارشنبه 13 مهرماه 1390 برابر با 5 اکتبر 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ گفتگوی تلویزیون آسوسات با محمدرضا شالگونی!
◄ میزگرد سیاسی تلویزیون چشم انداز!
گوش کنید

دانلود