بحران سرمایه داری و نقش اتحادیه های کارگری در مبارزه با تهاجمات اخیر سرمایه داری!

◄ گفتگوی رادیو راه کارگر با ستار رحمانی در رابطه با اعتصابات اخیر در اروپا، بویژه اعتصاب معلمان در انگلیس
گوش کنید

دانلود

گفتگوی تلویزیون آسوسات با محمدرضا شالگونی!

◄ ادامه اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر!
◄ نطق خامنه ای در مورد منع ادامه هیاهو پیرامون اختلاس بزرگ بانکی!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ چهارشنبه 13 مهرماه 1390 برابر با 5 اکتبر 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ گفتگوی تلویزیون آسوسات با محمدرضا شالگونی!
◄ میزگرد سیاسی تلویزیون چشم انداز!
گوش کنید

دانلود

گفتگو با دکتراحمد سیف استاد دانشگاه، کارشناس مسائل اقتصادی و مسئول وبلاگ نیاک!

◄ نگرانی رفسنجانی در رابطه با اختلاس بزرگ 3 میلیارد دلاری!
◄ عدم بازگشت مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و تهدیدات غلامحسین اژه ای!
◄ کسری بودجه حدود شصت تا صد و پنجاه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه ها ودشواری زندگی مردم!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ سه شنبه 12 مهرماه 1390 برابر با چهارم اکتبر 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی: در سرزمینی که عشق هم سیاسی است! به یاد نهال و بهنام که به عشق معنا دادند!
◄ گفتگو با دکتراحمد سیف استاد دانشگاه، کارشناس مسائل اقتصادی و مسئول وبلاگ نیاک!
◄ مجله اجتماعی!
گوش کنید

دانلود