بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ شنبه نهم مهرماه 1390 برابر اول اکتبر 2011 میلادی

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان پیرامون خودکشی بهنام گنجی و نهال سحابی!
◄ اخبار روز
◄ گفتار رادیوئی: مبارزات کارگران پتروشیمی منطقه اقتصادی ماهشهر، جلوه ای ازهوشیاری، اتحاد وهمبستگی کارگری!
◄ مصاحبه تلفنی تلویزیون اسوسات با روبن مارکاریان درباره چهارمین روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر و تشکیل سومین نشست اتحاد چپ ایرانیان خارج ازکشور در مونترال کانادا!
◄ مرور تحلیلی رویدادهای سیاسی ایران در هفته ای که گذشت! ارژنگ بامشاد
گوش کنید

دانلود

زندانبانان جمهوری اسلامی زندانیان را به خودکشی می رسانند!

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ جمعه هشتم مهر ماه 1390 برابر با 30 سپتامبر 2011

◄ اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در رابطه باخودکشی بهنام گنجی و نهال سحابی!
◄ اخبار روز
◄ مرور تحلیلی رویدادهای سیاسی ایران در هفته ای که گذشت! ارژنگ بامشاد
◄ مجله رادیوئی کارگری!
◄ گلچینی از برنامه های هفته گذشته!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، پنجشنبه 10 شهریور 1390 برابر با اول سپتامبر 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران به مناسبت ده شهریور، سالروز قتل عام زندانیان سیاسی!
◄ دو شعر از عیدی نعمتی با صدای شاعر!
◄ اخبار روز
◄ بازخوانی پنج واقعه از بیشمار وقایع مشابه در تابستان 67
◄ گفتگو با بهزاد جوادیان یکی از سخنگویان حرکت دوم سپتامبر (11 شهریور) در میدان گوستاو ادولف در گوتنبرگ سوئد، پیرامون فراخوان عمومی دربرافروختن 1000 شمع نورانی در حمایت از زندانیان سیاسی و پناهندگان سیاسی و در حمایت از اقدام خانواده های اعدامیان تابستان های خونین و تجمع آنان در خاوران های ایران!
گوش کنید

دانلود

جنبش دادخواهی را در آستانه بیست و سومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی گسترده تر سازیم!

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم! اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مناسبت ده شهریور، سالروز قتل عام زندانیان سیاسی!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، چهارشنبه 9 شهریور 1390 برابر با 31 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران به مناسبت ده شهریور، سالروز قتل عام زندانیان سیاسی!
◄ اخبار روز
◄ گزارش روز: نابودی محیط زیست در جمهوری اسلامی؛ دریاچه اورمیه، راه ها و سراب های نجات از چند نگاه!
◄ گفتگو با مهرداد مهرپورمحمدی، کارشناس مسایل روستایی ایران، پیرامون بحران بجا مانده از واردات و تاثیر تخریبی آن در منافع ملی کشور و بی چیزی کشاورزان در ایران!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ دوشنبه 7 شهریور 1390 برابر با 29 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در مورد «دورجدید کشتارمردم کرد درکنارسکوت کشنده رسانه ها ونهاد های بین المللی»!
◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: طرح بیمه‌ بیکاری؛ یک وعده پوچ دیگر! (بهروز نظری)
◄ گوشه ها و خاطراتی از مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی و داغدار!
◄ بحران مالی جهانی! (بخش اول سند سیاسی کنگره سازمان)
گوش کنید

دانلود

دورجدید کشتار مردم کرد در کنار سکوت کشنده رسانه ها و نهادهای بین المللی!

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در محکومیت کشتار مردم کرد!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ شنبه 5 شهریور 1390 برابر با 27 اوت 2011 میلادی

◄ اعلامیه سازمان راه کارگر در مورد «دورجدید کشتار مردم کرد در کنار سکوت کشنده رسانه ها و نهادهای بین المللی»!
◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی: صدورفرمان خاکسپاری انقلاب لیبی؛ «تفنگ ها را از خیابان هاجمع کنیم نظم را دوباره به جامعه بازگردانیم! (یوسف لنگرودی)
◄ گوشه ها و خاطراتی از مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی و داغدار!
◄ گزارشی از راهپیمایی زنان روستایی برزیل در اعتراض به خشونت های خانگی و خواست برقراری عدالت اجتماعی! (ترجمه آزاده ارفع)
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته! (تکرار)
گوش کنید

دانلود

در دفاع از مبارزه برای حفظ محیط زیست، از اقدامات مردمی برای نجات دریاچه ارومیه حمایت می کنیم!

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در حمایت از مبارزه برای حفظ محیط زیست!
گوش کنید

دانلود