گفتگو با دکتراحمد سیف استاد دانشگاه، کارشناس مسائل اقتصادی و مسئول وبلاگ نیاک!

◄ نگرانی رفسنجانی در رابطه با اختلاس بزرگ 3 میلیارد دلاری!
◄ عدم بازگشت مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و تهدیدات غلامحسین اژه ای!
◄ کسری بودجه حدود شصت تا صد و پنجاه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه ها ودشواری زندگی مردم!
گوش کنید

دانلود