مجله رادیوئی کارگری!

◄ مجله رادیوئی کارگری!
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ جمعه هشتم مهر ماه 1390 برابر با 30 سپتامبر 2011

◄ اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در رابطه باخودکشی بهنام گنجی و نهال سحابی!
◄ اخبار روز
◄ مرور تحلیلی رویدادهای سیاسی ایران در هفته ای که گذشت! ارژنگ بامشاد
◄ مجله رادیوئی کارگری!
◄ گلچینی از برنامه های هفته گذشته!
گوش کنید

دانلود

مجله رادیوئی کارگری!

◄ گفتگو با رضا عمرانی کارگراخراجی فولاد اهواز در رابطه با سدّ مسجد سلیمان و سدّ ایذه، تخریب رود کارون و جلوگیری از چگونگی تخریب محیط زیست!
◄ اخبار کارگری!
◄ گفتگو با امیر جواهری در رابطه با تجمعات اخیر معلمان در برابر مجلس اسلامی و خواست ها و مطالبات کارگران و دشواری های آنان!
گوش کنید

دانلود